ລາວ (ສປປ ລາວ) ຊຸດແພັກເກັດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່

ລາວ (ສປປ ລາວ) ຊຸດແພັກເກັດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່

Rating
3.7
Reviews
3
ລາວ (ສປປ ລາວ) ຊຸດແພັກເກັດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່
ລາວ (ສປປ ລາວ) ຊຸດແພັກເກັດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່

App details

Release date

2018-01-25

Last update

2023-03-02

Product ID

9N8X352G5NZV

Categories

Personalization

About ລາວ (ສປປ ລາວ) ຊຸດແພັກເກັດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່

ທັນສະໄໝຢູ່ເລື້ອຍໆ, ປັບປຸງປະສົບການພາສາ Windows ເປັນປະຈຳ!

ດຽວນີ້ Windows ກຳລັງສົ່ງການອັບເດດພາສາຟຣີຜ່ານ Microsoft Store.  ນີ້ໝາຍວ່າພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງພາສາປະຈຳເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສົ່ງການອັບເດດເຫລົ່ານີ້ໄປຍັງ ອຸປະກອນຂອງເຈົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງ ແອັບພລິເຄຊັ່ນຊຸດປະສົບການຜູ້ໃຊ້ສະເພາະທີ່, ຂໍ້ຄວາມ Windows ໃນພາສາຂອງເຈົ້າຈະຖືກອັບເດດໃຫ້ທັນສະໄໝຕະຫລອດ.

ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຊ່ວຍຂໍ້ຄວາມ Windowsໃນພາສາຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນບໍ? ເຈົ້າສາມາດສະໜອງ ການແນະນຳເທິງການປັບປຸງຂໍ້ຄວາມຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ແອັບ ສູນຄຳຕິຊົມທີ່ລວມຢູ່ໃນ Windows.  ພຽງພິມ "ສູນຄຳຕິຊົມ" ໃນກ່ອງຄົ້ນຫາ Cortana ຫລື ກົດແລະກົດຄ້າງໄວ້ປຸ່ມ Windows + F.

ໝາຍເຫດ: ຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາເພີ່ມເຕີມເປັນຕົ້ນພົດຈະນານຸກົມການສະກົດຄຳ ແລະ ສັ່ງງານດ້ວຍສຽງອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງນຳດ້ວຍ.  ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນປ່ຽນແປງຕາມຄຸນສົມບັດທີ່ຕິດຕັ້ງ.

Key features