Mediately Baza Lekova
Mediately Baza Lekova
Rating (5)
Reviews: 3
Category: Medical
Mediately Baza Lekova
Mediately Baza Lekova
Mediately Baza Lekova

Description

Mediately Baza Lekova - Celokupna baza podataka o lekovima dostupnim u Srbiji.

Aplikacija vam omogućuje pregledavanje kroz bazu podataka od više od 4.000 proizvoda sa detaljnim podacima, uključujući:

  • Osnovni podaci o proizvodu (aktivna supstanca, sastav, proizvođač, način izdavanja, način propisivanja, farmaceutski oblik, pakovanje, cena);
  • Dodatni podaci (terapijske indikacije, doziranje i način primene, kontraindikacije, posebna upozorenja, interakcije, trudnoća i dojenje, uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama, neželjena dejstva, predoziranje, farmakodinamski i farmakokinetički podaci);
  • Informacije o listi lekova RFZO;
  • ATK klasifikacije;
  • Pakovanja (sa JKL kodom) i cene;
  • PDF verzija sažetka karakteristika leka i upustva za pacijenta.
Product ID: 9NBLGGGZ587D
Release date: 2015-03-31
Last update: 2022-05-25