Mediately Databáza Liekov
Mediately Databáza Liekov
Rating (0)
Reviews: 0
Category: Medical
Mediately Databáza Liekov
Mediately Databáza Liekov
Mediately Databáza Liekov

Description

Mediately Databáza Liekov - Kompletná databáza liekov dostupných na Slovensku.

Pomocou aplikácie môžete prehľadávať našu databázu s viac ako 7100 liekmi s podrobnými informáciami, ktoré zahrnujú:

  • Základné informácie o lieku (účinné látky, zloženie, výrobca, výdaj, zoznam)
  • Dôležité informácie zo súboru SPC (dávkovanie, indikácie, kontraindikácie, tehotenstvo, interákcie, zvláštne upozornenie, vplyv na pozornosť, nežiadúce účinky, predávkovanie)
  • Balenie a ceny
  • ATC klasifikácia

Aplikácia umožňuje rýchly a efektívny prístup k dôležitým a kľučovým informáciám. V databázi môžete vyhľadávať podľa názvu lieku alebo účinnej látky. Databáza bude aktualizovaná raz mesačne, čiže vždy nájdete najaktuálnejšie informácie.

Product ID: 9NS02WR6HSTS
Release date: 2017-05-15
Last update: 2022-06-06