ЈСП Возен Ред
ЈСП Возен Ред
Rating (0)
Reviews: 0
Category: Navigation & maps
ЈСП Возен Ред
ЈСП Возен Ред

Description

ЈСП Возен Ред е апликација чија цел е да им овозможи на корисниците лесно да дојдат до информации за временскиот распоред на јавниот превоз во градот Скопје.

Product ID: 9MWJ5J9ZWG0F
Release date: 2017-10-03
Last update: 2022-03-13