Wondbehandelwijzer
Wondbehandelwijzer
Rating (0)
Reviews: 0
Category: Medical
Wondbehandelwijzer
Wondbehandelwijzer

Description

Met de Wondbehandelwijzer vindt u via een beslisboom voor elk type wond het juiste product. De beslisboom is gebaseerd op het WCS-model (rood – geel – zwart). 
U bepaalt de wonddiepte en geeft aan of het een droge, lichtvochtige of natte wond betreft. Na het doorlopen van de vragen krijgt u een behandel- en productadvies.

  • Beslisboom
  • Productadvies
  • WCS-systeem
Product ID: 9PHJCHWKFHW3
Release date: 2017-03-31
Last update: 2019-01-31