ŽIS
ŽIS
Rating (0)
Reviews: 0
Category: Navigation & maps
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS
ŽIS

Description

Žemės informacinę sistemą (ŽIS) sudaro žemės naudojimą, išteklius, našumą, gamtines ir ūkines savybes, melioracinę būklę apibūdinančių nuolat atnaujinamų teminių duomenų bazių rinkinys, parengtas geografinių informacinių sistemų principais, ir valdymo priemonės, kurios naudojant georeferencinį pagrindą suteikia galimybę šią informaciją apdoroti bei teikti duomenis vartotojams nuotoliniu būdu.

Naudodami ŽIS programėlę vartotojai gali mobiliame įrenginyje peržiūrėti ir naudoti ŽIS bei kitus erdvinių duomenų rinkinius. Jei turite pastabų, pasiūlymų prašome su mumis susisiekti el. paštu [email protected]

ŽIS duomenis sudaro valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai ir kiti teminiai erdviniai duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiama informacija apie žemės naudojimui turinčias įtakos charakteristikas. Valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai:

  • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT);
  • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (Mel_DR10LT);
  • Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT);
  • Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie į apskaitą įtrauktus valstybinės žemės plotus (VŽA_DRLT).

Erdvinių duomenų apie žemę rinkinių kartografinis pagrindas:

  • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT);
  • Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys (GRPK).

Erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių autorių teisės: https://zis.lt/programeles/autoriu-teises/
Daugiau informacijos apie ŽIS: https:/zis.lt/

Product ID: 9NBLGGH16MVG
Release date: 2015-02-04
Last update: 2022-11-30