ارز نگار

ارز نگار

Rating
3.3
Reviews
3
ارز نگار
ارز نگار
ارز نگار
ارز نگار

App details

Release date

2016-06-07

Last update

2022-03-12

Product ID

9NBLGGH4X3LJ

Categories

News & weather

About ارز نگار

برنامه ارزنگار به صورت یونیورسال -نمایش آخرین تغییرات باز ار ارز - طلا - سکه - شاخصهای اصلی بورس
کاشی بزرگ زنده+فعال در صفحه قفل
http://www.tgju.org منبع اطلاعات

Key features