Balík pre lokálne prostredie v slovenčine

Balík pre lokálne prostredie v slovenčine

Rating
1
Reviews
2
Balík pre lokálne prostredie v slovenčine
Balík pre lokálne prostredie v slovenčine

App details

Release date

2017-11-19

Last update

2023-03-02

Product ID

9N7LSNN099WB

Categories

Personalization

About Balík pre lokálne prostredie v slovenčine

Vždy aktuálna a neustále sa zdokonaľujúca jazyková úroveň Windowsu!

Windows teraz doručuje bezplatné jazykové aktualizácie cez Microsoft Store. To znamená, že môžeme neustále zdokonaľovať vašu miestnu jazykovú verziu a automaticky tieto aktualizácie odosielať do vášho zariadenia. Nainštalujte si aplikáciu Balík pre lokálne prostredie, aby texty vo Windowse boli vo vašom jazyku vždy aktuálne.

Chcete sa podieľať na vylepšovaní textov vo Windovse vo svojom miestnom jazyku? Návrhy na vylepšenie môžete jednoducho odosielať prostredníctvom aplikácie Centrum pripomienok, ktorá je súčasťou Windowsu. Do vyhľadávacieho poľa Cortany stačí napísať Centrum pripomienok alebo stačí stlačiť a podržať kláves s logom Windowsu + F.

Poznámka: Môžu sa nainštalovať aj ďalšie funkcie na podporu jazyka, napríklad pravopisné slovníky a možnosti pre reč. Požiadavky na veľkosť úložiska sa môžu líšiť podľa nainštalovaných aplikácií.

Key features