Bevoegd Gezag

Bevoegd Gezag

Rating
0
Reviews
0
De applicatie toont het kaartscherm met de huidige locatie.
Topmenu met klikbaar logo, ondermenu met diverse knoppen.
Het bevoegd gezag met de diverse aanklikbare onderdelen.
Na aanklikken bevoegd gezag wordt gebied op de kaart getoond.
In de charmbar, onder instellingen, staan diverse gegevens.

App details

Release date

2013-06-27

Last update

2019-02-03

Product ID

9WZDNCRFJSML

About Bevoegd Gezag

Introductie
De Bevoegd Gezag App van Geodan geeft direct inzicht in het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is op elke willekeurige locatie in Nederland. Vragen als ‘Wie is hier verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte?’ en ‘In welk postcodegebied bevind ik mij?’ zijn snel en eenvoudig beantwoord met de Bevoegd Gezag App door een klik op de kaart of gebruik van de GPS positie. Het betreffende bevoegd gezag, dat kunnen er één of meerdere zijn, wordt getoond in de kaart en extra informatie kan desgewenst worden opgevraagd.

Achtergrond
In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. De Nederlandse overheid heeft een aantal instanties aangewezen met een controlerende functie: het Rijk met 11 ministeries en haar uitvoeringsorganisaties (circa 200), 12 provincies, ruim 400 gemeentes en 27 waterschappen. Alle onderdelen van het bevoegd gezag die een ruimtelijke indeling kennen zijn opgenomen in de Bevoegd Gezag App.

Open Data
Deze app maakt gebruik van de Geodan Regio’s Service waarin diverse openbare bronnen van de overheid worden ontsloten. De service bestaat o.a. uit de volgende kaartlagen:

 • Gemeenten
 • Veiligheidsregio’s
 • Waterschappen
 • Postcode
 • Netnummers
 • Buurten
 • Wijken

De kwaliteit en inhoud van de gegevens kan niet worden gegarandeerd. Geodan werkt continu aan het actueel houden en het verbeteren van de gegevens. We roepen gebruikers van deze app op om eventuele fouten en/of omissies te melden bij het betreffende bevoegd gezag of bij Geodan.

De app is ontwikkeld met de Open Source mapping componenten van Mapsui (http://mapsui.codeplex.com/) en Brutile (http://brutile.codeplex.com/). Deze app is gratis voor individueel gebruik.

 • De applicatie is geschikt voor Windows 8 32 bit, 64 bit en RT computers
 • De applicatie heeft toegang nodig tot internet en locatie. Er worden geen internet- of locatiegegevens opgeslagen.

Voor meer informatie neem contact op met Geodan (http://www.geodan.nl).

Key features

 • Kaart -- navigeer in de kaart ter orientatie
 • Locatie -- toon huidige lokatie in de kaart en centreer de kaart op deze positie
 • Opvragen bevoegd gezag -- toon bevoegd gezag ter plaatse: op basis van de huidige lokatie of door een positie in de kaart te touchen
 • Informatie over bevoegd gezag -- toon ruimtelijke extent bevoegd gezag