Crescendo Magisterversion

Crescendo Magisterversion

Rating
0
Reviews
0
Crescendo Magisterversion
Crescendo Magisterversion
Crescendo Magisterversion
Crescendo Magisterversion

App details

Release date

2021-10-06

Last update

2023-02-01

Product ID

9N7BLFC9HLTX

Categories

Music

About Crescendo Magisterversion

Crescendo Master’s Edition ger dig möjlighet att ordna din egen professionella kvalitativa noter med ett brett utbud av musiksymboler och anteckningar. Du kan anpassa din komposition på olika sätt. Välj tidssignatur, nyckelsignatur och klav för att komma igång. Använd anteckningar från hela till trettio sekunder och tilldela dem vassa, plana och naturliga olyckor. Du kan lägga till text så att ditt ark har en titel, anteckningar, dynamik, texter och mer. Med Crescendo kan du samla stavar tillsammans för att komponera för ensembler. När du är redo att testa din skapelse exporterar du din färdiga fil till det filformat du vill ha, inklusive MIDI, eller skriver ut en kopia.

Key features

  • Skapa musik i olika tidssignaturer och tonartsbeteckning
  • Lägg till ett brett utbud av noter och lägg till sharps, flats, accidentals, slurs och mer till dem
  • Intuitivt användargränssnitt för musikalisk notation
  • Justera enkelt tonhöjd och notplacering
  • Lägg till kortkommandon för att påskynda komponeringen
  • Justera notlinjens placering genom att låsa dem till marginaler eller andra notlinjer
  • Skriv ut färdiga musikprojekt eller tomma musikark för handtranskription