Crescendo Musiknotationsprogram

Crescendo Musiknotationsprogram

Rating
0
Reviews
0
Crescendo Musiknotationsprogram
Crescendo Musiknotationsprogram
Crescendo Musiknotationsprogram
Crescendo Musiknotationsprogram

App details

Release date

2021-10-06

Last update

2023-01-31

Product ID

9P9FJRPLL9X3

Categories

Music

About Crescendo Musiknotationsprogram

Crescendo Music Notation, gratisversion är det enklaste sättet att skapa, spara och skriva ut alla dina musikkompositioner. Med det här programmet kan du skriva noter för dina originalsånger, partiturer eller ljudspår. Crescendo erbjuder en mängd olika verktyg och en friformslayout för att ge dig optimal kontroll över dina arrangemang. Du kan snabbt exportera filer till din dator eller skriva ut en fysisk kopia. Crescendo är perfekt för att skapa professionell noter av hög kvalitet.

Denna gratisapp innehåller några funktioner som finns tillgängliga för att testa under en begränsad tid i gratisversionen, vilket innebär att de måste köpas för att fortsätta kunna användas i appen.

App för musikskrivande funktioner inkluderar:
• Välj klav, tidssignatur och nyckelsignatur
• Lägg till hel-, halv-, kvart-, åttonde-, sextonde- och trettio sekunders noter och vilor
• Kopiera, klipp ut och klistra in mått
• Lägg till text för att skapa en titel, ange tempo och dynamik eller placera texter
• Stöder skapandet av MIDI-musikfiler
• Stöder VSTi-instrument som piano eller violin

Key features

  • Skapa musik i olika tidssignaturer och tonartsbeteckning
  • Lägg till ett brett utbud av noter och lägg till sharps, flats, accidentals, slurs och mer till dem
  • Intuitivt användargränssnitt för musikalisk notation
  • Justera enkelt tonhöjd och notplacering
  • Lägg till kortkommandon för att påskynda komponeringen
  • Justera notlinjens placering genom att låsa dem till marginaler eller andra notlinjer
  • Skriv ut färdiga musikprojekt eller tomma musikark för handtranskription