Eyelight Viet Nam

Eyelight Viet Nam

Rating
0
Reviews
0

App details

Release date

0001-01-01

Last update

0001-01-01

Product ID

XP9MJ4FT7M0LMG

Categories

Medical

About Eyelight Viet Nam

Learn how to prevent eye diseases and take good care of your eyes with the Eyelight Vietnam app! Eyelight Vietnam is a free Vietnamese ophthalmology magazine reading application, used for specialized field of eye health in Vietnam, helping readers have the most insight into vision problems such as nearsightedness, farsightedness, astigmatism…, simple prevention and treatment instructions, healthy eye care tips every day. Learn how to prevent eye diseases and take good care of your eyes with the Eyelight Vietnam application Eyelight Vietnam is a free ophthalmology magazine reading application, used for eye health specialties and fields in Vietnam, helping Readers have the best insight into vision problems such as nearsightedness, farsightedness, astigmatism…, simple prevention and treatment instructions, daily healthy eye care tips.


Eyelight Việt Nam là ứng dụng đọc tạp chí nhãn khoa miễn phí, dùng cho chuyên ngành và lĩnh vực sức khỏe đôi mắt tại Việt Nam, giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc nhất về các vấn đề thị lực như cận thị, viễn thi, loạn thị…, cách phòng tránh và hướng dẫn điều trị đơn giản, các mẹo chăm sóc mắt khỏe mạnh mỗi ngày.

Hãy học cách phòng tránh các bệnh về mắt và chăm sóc mắt hiệu quả với ứng dụng Eyelight Việt Nam!

Key features

  • Selective ophthalmic health knowledge updated quickly and accurately according to international trends
  • Good knowledge support for students majoring in ophthalmology
  • There are specialized issues such as eye surgery, advanced surgical technology today
  • Share information, many new articles extremely easily on leading social networks.
  • Optimize memory capacity. Maximum support with 2G, 3G, 4G, wifi networks.
  • (Kiến thức sức khỏe nhãn khoa có chọn lọc cập nhật nhanh chính xác nhất theo xu hướng Quốc tế
  • Bổ trợ kiến thức tốt cho các bạn sinh viên theo học ngành mắt
  • Có các vấn đề chuyên sâu như phẫu thuật mắt, công nghệ phẫu thuật tiên tiến hiện nay
  • Chia sẻ thông tin, nhiều bài viết mới cực dễ dàng lên các mạng xã hội hàng đầu.
  • Tối ưu hoá dung lượng bộ nhớ. Hỗ trợ tối đa với mạng 2G, 3G, 4G, wifi.)