Hausa Fakitin Ƙwarewa ta Gida

Hausa Fakitin Ƙwarewa ta Gida

Rating
0
Reviews
0
Hausa Fakitin Ƙwarewa ta Gida
Hausa Fakitin Ƙwarewa ta Gida

App details

Release date

2017-11-18

Last update

2023-02-16

Product ID

9N1L95DBGRG3

Categories

Personalization

About Hausa Fakitin Ƙwarewa ta Gida

Yi amfani da Fakitocin Ƙwarewa ta Gida don canza harshen da Windows yake yi amfani da shi a kan Kwanfutar kai taka don kewaya, mazaɓa, saƙonni, saittuna, batutuwan taimako, da sauran abubuwa. Kanai ya samu ninkin Fakitocin Ƙwarewa ta Gida daga Microsoft Store don na’urar ɗaya. Sauyawa tsakanin su yana ɗauka kawai wasu danne-danne a kan shafin Yanki & harshe a cikin Saittuna.

Key features