Ikinyarwanda - Local Experience Pack

Ikinyarwanda - Local Experience Pack

Rating
0
Reviews
0
Ikinyarwanda - Local Experience Pack
Ikinyarwanda - Local Experience Pack

App details

Release date

2017-11-19

Last update

2022-10-13

Product ID

9NFW0M20H9WG

Categories

Personalization

About Ikinyarwanda - Local Experience Pack

Koresha Local Experience Packs kugira ngo uhindure ururimi Windows ikoresha kuri PC yawe mu ishakisha, ibikubiyemo, ubutumwa, amagenamiterere, ingingo z’ubufasha no mu bindi bintu. Ushobora kugura Local Experience Packs zinyuranye kuri Microsoft Store ku gikoresho kimwe. Kuzihinduranya bisaba gukanda inshuro nke kuri paji y’Uturere & indimi mu Magenamiterere.

Key features