Jakość powietrza w Polsce

Jakość powietrza w Polsce

Rating
0
Reviews
0
Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce

App details

Release date

2017-01-26

Last update

2022-03-12

Product ID

9NBLGGH40K42

Categories

News & weather

About Jakość powietrza w Polsce

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje bieżące dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu jakości powietrza- sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”) z odpowiednio dobraną barwą kafelka (od zielonego, do brązowego), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
• Przy dostępie do Internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych, aplikacja po uruchomieniu na głównym ekranie pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z wybranej stacji, gdy usługa lokalizacji jest wyłączona. Po wyborze ulubionej stacji aplikacja przy wyłączonym GPS domyślnie pokazuje dane z tej stacji.
• Aplikacja wysyła powiadomienia „push” w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.
• Aplikacja jest dostępna w wersji na urządzenia mobilne (Windows Phone) oraz komputery klasy PC (Windows 10).

Dane prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ zasilanej danymi z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane.

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.

Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu “Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach Programu Operacyjnego PL03 “Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Key features

  • DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika lub z uprzednio wybranej ulubionej stacji.
  • MAPA – wyświetlanie na mapie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych PMŚ w Polsce.
  • WYSZUKAJ STACJĘ – funkcja wyszukiwania działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych i pozwalająca na szybkie wyświetlenie danych po wpisaniu adresu (miejscowość lub ulica).
  • OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń, przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.
  • AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów, opracowań, komunikatów).
  • ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.
  • O PROGRAMIE – informacje na temat aplikacji oraz przekierowanie do podstrony Portalu Jakości Powietrza GIOŚ zawierającej informacje o aplikacji mobilnej.
  • WIDGET (widżet) – graficzny element na pulpicie smartfonu wyświetlający dane z wybranych stacji. Dla systemu Windows możliwość włączenia dwóch kafelków (Live Tile).
  • ULUBIONA STACJA – bez konieczności używania lokalizacji GPS telefonu, można przejść od razu do swojej ulubionej stacji.
  • SAMOUCZEK – szybki i dogodny wizualnie poradnik o aplikacji i jej funkcjach.