Kalkulatory Medyczne

Kalkulatory Medyczne

Rating
0
Reviews
0
Kalkulatory Medyczne
Kalkulatory Medyczne
Kalkulatory Medyczne

App details

Release date

2013-10-26

Last update

2022-03-13

Product ID

9WZDNCRDNTK6

Categories

Health & fitness

About Kalkulatory Medyczne

Aplikacja zawierająca kalkulatory, siatki oraz kwestionariusze medyczne.

Aplikacja na system Windows Phone 8.1 nie jest wspierana!

 • BMI
 • Kwestionariusz Beck’a
 • Skala Chad2ds2vasc
 • Siatki Centylowe wg WHO
 • Skala ABCD2
 • Kwestionariusz Audit
 • Kwestionariusz Fagerstrom
 • Obliczanie GFR
 • Skala Hasbled
 • Obliczanie Powierzchni ciała
 • Obliczanie daty porodu/ długości trwania ciąży
 • Kwestionariusz Schneider
 • Skala Centora
 • Konwerter dawki glikokortykosteroidów
 • Obliczanie wapnia skorygowanego
 • Całościowa Ocena Geriatryczna (* fragment)
 • DAS28
 • Skala depresji Hamilton’a
 • Skala CRB-65
 • Obliczanie QTc
 • Edynburska Skala Depresji
 • Pol-SCORE
 • ICD-10
 • Skala Kruis
 • Kolejne w trakcie opracowywania…

Key features