Sehlopha sa Maitemogelo a Gae sa Sesotho sa Leboa

Sehlopha sa Maitemogelo a Gae sa Sesotho sa Leboa

Rating
0
Reviews
0
Sehlopha sa Maitemogelo a Gae sa Sesotho sa Leboa
Sehlopha sa Maitemogelo a Gae sa Sesotho sa Leboa

App details

Release date

2017-11-19

Last update

2022-10-13

Product ID

9NS49QLX5CDV

Categories

Personalization

About Sehlopha sa Maitemogelo a Gae sa Sesotho sa Leboa

Šomiša Dihlopha tša Maitemogelo a Gae go fetoša polelo ye Windows e šomiša go khomphutha ya gago go sepelasepela, dimenyu, melaetša, dipeakanyo, dihlogotaba tša thušo, le dilo tše dingwe. O ka hwetša Dihlopha tša Maitemogelo a Gae go Microsoft Store go sedirišwa se swanago. Go fetogela magareng ga tšona go tšea go klika gammalwa go Selete & letlakala la polelo ka go Dipeakanyo.

Key features