Thai Typing Practice

Thai Typing Practice

Rating
4
Reviews
1
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice
Thai Typing Practice

App details

Release date

2021-09-07

Last update

2022-10-11

Product ID

9PMNMVLG7NZ7

Categories

Education

About Thai Typing Practice

Thai Typing Practice คือแอปพลิเคชันสําหรับฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทยซึ่งจะช่วยฝึกให้คุณสามารถพิมพ์ดีดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมองแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดตลอดเวลา. แอปพลิเคชันฝึกพิมพ์สัมผัสนี้ประกอบไปด้วย 15 แบบฝึกหัด โดยแต่ละแบบฝึกหัดจะใช้ระยะเวลาเพียง 20 - 40 นาทีเท่านั้นจึงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้เริ่มต้นใหม่ไปจนถึงผู้ชํานาญแล้วที่ต้องการทดสอบการพิมพ์ดีด.

Key features

 • รองรับผู้ใช้หลายคน
 • 15 แบบฝึกหัดพยัญชนะ
 • 4 แบบฝึกหัดตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆ
 • แสดงคีย์บอร์ดและมือที่หน้าจอ
 • แบบฝึกหัดแป้นตัวเลข
 • ฝึกพิมพ์แบบกําหนดแป้นพิมพ์เอง
 • ฝึกพิมพ์รูบแบบนิทานและบทความ
 • เกมฝึกพิม
 • เพิ่มบทความฝึกพิมพ์ของคุณเอง (ไฟล์ .txt สร้างด้วย Notepad)
 • แบบฝึกหัดที่ง่ายเหมาะสมตั้งแต่ผู้เริ่มต้นใหม่ไปจนถึงผู้ชํานาญแล้ว
 • เก็บข้อมูลสถิติ : ความเร็วในการพิมพ์, ความแม่นยําในการพิมพ์ และ ตัวอักษรที่มักจะพิมผิดบ่อย
 • โหมดกลางคืน