Tiếng Việt Gói trải nghiệm cục bộ

Tiếng Việt Gói trải nghiệm cục bộ

Rating
4.4
Reviews
41
Tiếng Việt Gói trải nghiệm cục bộ
Tiếng Việt Gói trải nghiệm cục bộ

App details

Release date

2017-11-20

Last update

2024-01-06

Product ID

9P0W68X0XZPT

Categories

Personalization

About Tiếng Việt Gói trải nghiệm cục bộ

Luôn cập nhật, luôn cải thiện trải nghiệm ngôn ngữ Windows!

Windows hiện đang cung cấp bản cập nhật ngôn ngữ miễn phí thông qua Microsoft Store.  Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể liên tục cải thiện ngôn ngữ địa phương của bạn và tự động gửi các bản cập nhật này tới thiết bị của bạn.  Bằng cách cài đặt ứng dụng Gói trải nghiệm cục bộ, văn bản Windows bằng ngôn ngữ của bạn sẽ luôn được cập nhật.

Quan tâm đến việc giúp cải thiện văn bản Windows bằng ngôn ngữ địa phương của bạn?  Bạn có thể dễ dàng cung cấp đề xuất về cải tiến văn bản bằng cách sử dụng ứng dụng Hub Phản hồi có trong Windows.  Chỉ cần nhập “Hub Phản hồi” vào hộp tìm kiếm Cortana hoặc nhấn và giữ phím Windows + F.

Lưu ý: Các tính năng hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung như từ điển chính tả và lời nói cũng có thể được cài đặt.  Yêu cầu lưu trữ khác nhau tùy theo các tính năng được cài đặt.

Key features