Tin Tức Luzala

Tin Tức Luzala

Rating
4.3
Reviews
226
Trang chủ
Tin chi tiết
Chủ đề
Chủ đề
Đọc online

App details

Release date

2015-06-01

Last update

2019-02-02

Product ID

9WZDNCRD27WB

Categories

News & weather

About Tin Tức Luzala

Ứng dụng đọc báo số 1 cho Windows 8

  • Tổng hợp những tin tức mới nhất từ hơn 130 tờ báo trong nước
  • Thông tin được cập nhật từng phút
  • Đọc tin theo từng đầu báo
  • Giao diện hiện đại
  • Chia sẽ cảm xúc cho bạn bè bằng Facebook

Key features

  • Hơn 130 đầu báo
  • Thông tin được cập nhật từng phút