Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên

Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên

Rating
5
Reviews
2
Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên
Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên
Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên

App details

Release date

2021-10-05

Last update

2022-03-12

Product ID

9N2M4G3WJ88R

Categories

Education

About Vòng Quay May Mắn cho Giáo Viên

Vòng quay dùng để gọi tên ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp, giúp tạo không khí vui vẻ cho lớp học.

Key features

  • Tạo và lưu nhiều danh sách lớp khác nhau
  • Thêm đồng thời nhiều tên học sinh từ danh sách Excel