Yorùbá Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè

Yorùbá Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè

Rating
0
Reviews
0
Yorùbá Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè
Yorùbá Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè

App details

Release date

2017-11-20

Last update

2023-07-12

Product ID

9NGM3VPPZS5V

Categories

Personalization

About Yorùbá Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè

Lo Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè láti ṣàyípadà èdè tí Windows ǹ lò lórí PC rẹ fú ìyípo, àwọn mẹ́nù, àwọn ìfiránṣẹ́, àwọn ààtò, àwọn àkọ́lé ìrànwọ́, àti àwọn wúnrẹ́n tókù. O lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ Àkójọpọ̀ Ìrírí Agbègbè láti Microsoft Store fún ohun èlò kanáà. Ṣíṣípòpadà láàrín wọn gba ìṣíratẹ̀ díẹ̀ lóri ojú ìwé Agbègbè àti èdè nínu Àwọn ààtò.

Key features