Zákony

Zákony

Rating
0
Reviews
0
Zoznam zákonov
Znenie konkrétneho zákona

App details

Release date

2013-12-02

Last update

2019-02-03

Product ID

9WZDNCRDHJ56

About Zákony

Aplikácia vám prináša právne predpisy Zbierky zákonov v aktuálnom úplnom znení.
Zdarma, s jednoduchou obsluhou, skrátka “pre ľudí”. Zdrojom údajov je www.zakonypreludi.sk

Key features

  • Vybrané zákony, ktoré sa najviac dotýkajú bežných ľudí
  • Širší výber zákonov